Về chúng tôi

giới thiệu công ty điện lực


CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN.

Công ty Điện lực Long An là Đơn vị kinh doanh·điện năng, phục vụ các yêu cầu về xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn Tỉnh Long An, là thành viên của Tổng Công ty Điện lực miền Nam, tiền thân là Trung tâm Điện lực Long An được tiếp quản sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Trãi qua hơn 35 năm hình thành và phát triển, Công ty Điện lực Long An đã được Nhà Nước xét tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng 3 năm 1994, một Huân chương Lao động hạng 2 năm 2004 và một Huân chương Lao động hạng 1 năm 2009 cùng nhiều cờ thi đua và bằng khen của Thủ tướng, của Bộ, Ngành và của UBND Tỉnh Long An.

địa bàn hoạt động

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

5.074,04 triệu kWh

(Tính đến 30/09/2022)

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP MUA ĐIỆN

545.228 Khách hàng

(Tính đến 30/09/2022)

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Sản xuất, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng

Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; kiểm định an toàn kỹ thuật cho các thiết bị, dụng cụ điện

Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, lắp đặt, kiểm tra: Các loại thiết bị điện, phương tiện đo lường điện, dụng cụ đo lường điện, trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển

Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110kV. Thi công xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp.

Tư vấn quy hoạch điện lực; khảo sát, thiết kế; tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp

Đầu tư phát triển lưới điện có tính chất phân phối; các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo