Về chúng tôi

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

ĐIỆN LỰC BẾN LỨC

Địa chỉ: Số 199 Quốc lộ 1, khu phố 3, Thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC BẾN LỨC

Địa chỉ: Số 199 Quốc lộ 1, khu phố 3, Thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC

Địa chỉ: Khu 7A Hồ Văn Huệ, Thị Trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC

Địa chỉ: Khu 7A Hồ Văn Huệ, Thị Trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC CẦN GIUỘC

Địa chỉ: Số 56, Nguyễn Thị Bảy, Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC CẦN GIUỘC

Địa chỉ: Số 56, Nguyễn Thị Bảy, Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH

Địa chỉ: Số 30 Đỗ Tường Phong, khu phố 3, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH

Địa chỉ: Số 30 Đỗ Tường Phong, khu phố 3, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA

Địa chỉ: Đường 3 tháng 2 , Ô 7 khu B, Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA

Địa chỉ: Đường 3 tháng 2 , Ô 7 khu B, Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC ĐỨC HUỆ

Địa chỉ: Số 55 A Khu phố 1, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, Long An.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC ĐỨC HUỆ

Địa chỉ: Số 55 A Khu phố 1, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, Long An.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC MỘC HÓA

Địa chỉ: Số 89 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thị xã Kiến Tường, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC MỘC HÓA

Địa chỉ: Số 89 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thị xã Kiến Tường, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC TÂN AN

Địa chỉ: Số 61/9A Nguyễn Thái Bình, Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC TÂN AN

Địa chỉ: Số 61/9A Nguyễn Thái Bình, Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC TÂN HƯNG

Địa chỉ: Đường Thủ Khoa Quân, Thị Trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC TÂN HƯNG

Địa chỉ: Đường Thủ Khoa Quân, Thị Trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC TÂN THẠNH

Địa chỉ: Số 69, khu phố 5, thị trấn Tân Thạnh, tỉnh Long an

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC TÂN THẠNH

Địa chỉ: Số 69, khu phố 5, thị trấn Tân Thạnh, tỉnh Long an

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC TÂN TRỤ

Địa chỉ: Khu phố Tân Bình, Thị trấn Tân Trụ, tỉnh Long An.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC TÂN TRỤ

Địa chỉ: Khu phố Tân Bình, Thị trấn Tân Trụ, tỉnh Long An.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA

Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA

Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC THỦ THỪA

Địa chỉ: Nguyễn Văn Thời, Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THỦ THỪA

Địa chỉ: Nguyễn Văn Thời, Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC VĨNH HƯNG

Địa chỉ: Số 78 đường Nguyễn Văn Linh, Thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC VĨNH HƯNG

Địa chỉ: Số 78 đường Nguyễn Văn Linh, Thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000