Hướng dẫn cách tính toán tiền điện trong kỳ có thay đổi giá
 
Chi tiết...
Thông tư Quy định về thực hiện giá bán điện của Bộ Công Thương
  Thông tư 16/2014/TT-BCT Quy định về thực hiện giá bán điện của Bộ Công Thương.
Chi tiết...
Quyết định về giá bán điện của Bộ Công Thương
  Quyết định 2256QĐ-BCT về giá bán điện của Bộ Công Thương
Chi tiết...
HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH TOÁN TIỀN ĐIỆN TRONG KỲ CÓ THAY ĐỔI GIÁ ĐIỆN
                                                       CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO QUÝ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN   Căn cứ Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 Quy định về giá bán điện, nhằm tạo sự thuận lợi cho khách hàng trong việc tính toán điện năng tiêu thụ cũng như tiền điện phải thanh toán trong kỳ ghi chỉ số có thay đổi giá điện (tháng 4/2015), Công ty Điện lực Long An hướng dẫn khách hàng cách tính toán trên hóa đơn tiền điện như sau:
Chi tiết...
 
Đầu trang