HƯỚNG DẪN MUA ĐIỆN HẠ ÁP

 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ các điểm giao dịch khách hàng của Điện lực địa phương để được hướng dẫn cụ thể hoặc tải trình tự và biểu mẫu bên dưới để thực hiện.

1. Lưu đồ cấp điện hạ áp

2. Trình tự cấp điện

3. Hồ sơ đề nghị cấp điện

4. Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt

5. Giấy đề nghị mua điện hạ áp ngoài sinh hoạt

6. Biểu đồ phụ tải

7. Biên bản vị trí đo đếm và trách nhiệm đầu tư