HƯỚNG DẪN MUA ĐIỆN CAO ÁP

 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ các điểm giao dịch khách hàng của Điện lực địa phương để được hướng dẫn cụ thể hoặc tải trình tự và biểu mẫu bên dưới để thực hiện.

1. Lưu đồ cấp điện cao áp

2. Trình tự cấp điện

3. Hồ sơ đề nghị cấp điện

4. Giấy đề nghị mua điện

5. Biểu đồ phụ tải