SỐ ĐIỆN THOẠI LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN CÔNG TY

 
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC PHÒNG BAN CÔNG TY
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI
DI ĐỘNG CÔNG TY
A PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
1 Lê Tấn Việt Trưởng Phòng 0914563436 (0272)2210250
2 Trần Nguyên Khánh Phó phòng 084 2820210  
B PHÒNG KINH DOANH
3 Nguyễn Văn Khiêm Trưởng Phòng 0945798090 (0272)3567595
Trần Phú  Phó phòng  0919592626 (0272)2210208
C PHÒNG KỸ THUẬT
5 Lê Thanh Tuấn Phó Phụ Trách Phòng 0902888295 (0272)3567970
D VĂN PHÒNG
6 Võ Duy Bình Chánh Văn phòng 0918630827 (0272)3567967
7 Trần Vũ Anh Khoa Phó Chánh Văn Phòng 01233916879  
Viết bởi Quản trị viên