SỐ ĐIỆN THOẠI LÃNH ĐẠO CÁC ĐIỆN LỰC

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI
DI ĐỘNG CƠ QUAN (Mã vùng 0272)
X ĐỘI HOTLINE  
0 Nguyễn Thanh Phong Phó Phụ Trách 0947818868  
A ĐIỆN LỰC TÂN AN  
1 Nguyễn Tấn Định Giám Đốc 0913226675 2210.666
2 Nguyễn An Khanh Phó Giám Đốc Kỹ Thuật 0917972108  
3 Ngô Hồng Trung Phó Giám Đốc Kinh Doanh 0918418958 2470.779
B ĐIỆN LỰC BẾN LỨC  
4 Nguyễn Viết Lĩnh Giám Đốc 0913999272 3871.286
5 Lê Minh Đức Phó Giám Đốc Kỹ Thuật 0919651517  
C ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC  
6 Phan Quốc Việt Giám Đốc 0945999529 3714.789
7 Hồng Bảo Toàn Phó Giám Đốc Kỹ Thuật 0916446722  
8 Huỳnh Văn Triệu Phó Giám Đốc Kinh Doanh 0944781242  
D ĐIỆN LỰC CẦN GIUỘC  
9 Huỳnh Anh Dũng Giám Đốc 0916165939 2212.779
10 Võ Phương Thiệp Phó Giám Đốc Kinh Doanh 0913630393 2212.936
11 Nguyễn Phạm Hành Phó Giám Đốc Kỹ Thuật 0949531958  
E ĐIỆN LỰC TÂN TRỤ  
12 Lương Văn Mão Phó Giám Đốc phụ trách 0948185577 3680.579 (Số nội bộ 17)
13 Nguyễn Hoàng Nam Phó Giám Đốc 0913494647  
F ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH  
14 Nguyễn Tuấn Anh Giám Đốc 01234597799 2242.501
15 Nguyễn Minh Thuyên Phó Giám Đốc 0912427767  
16 Võ Ngọc Giao Phó Giám Đốc 0916812355  
G ĐIỆN LỰC THỦ THỪA  
17 Lê Tấn Quốc Phó Giám đốc phụ trách 0963394959 2246.579
18 Phạm Anh Vũ Phó Giám Đốc 0916888547  
19 Nguyễn Thanh Liêm Phó Giám Đốc 0918128551  
H ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA  
20 Phan Xuân Huy Giám Đốc 0919779299 3717.878
21 Hồ Hữu Trí Phó Giám Đốc Kinh Doanh 0918098357 3717.979
22 Đinh Văn Thắng Phó Giám Đốc Kỹ thuật 0962711644 3717.879
I ĐIỆN LỰC ĐỨC HUỆ  
23 Nguyễn Minh Thiện Giám Đốc 0948727898  
24 Dương Thành Được Phó Giám Đốc 0944174797 3898.234
K ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA  
25 Phan Văn Hạnh Giám Đốc 0913452349 3858.567
26 Nguyễn Hữu Bạc Phó Giám Đốc 0949313039  
L ĐIỆN LỰC TÂN THẠNH  
27 Huỳnh Văn Nguyền Giám Đốc 0912440479  
28 Đặng Thành Thái Phó Giám Đốc 0914395501  
M ĐIỆN LỰC MỘC HÓA  
29 Ngô Hữu Lợi Giám đốc 0857337799 3956.787
30 Phan Quang Thụy Phó Giám Đốc 0918196365 3956.788
N ĐIỆN LỰC VĨNH HƯNG  
 31  Nguyễn Ngọc Dễ Phó Giám đốc phụ trách 0963782792 2247.333
O ĐIỆN LỰC TÂN HƯNG  
32 Lý Quốc Tâm Giám Đốc 0919380220 3862.678
33 Võ Quốc Cường Phó Giám Đốc 0944211254  
Viết bởi Quản trị viên