THÔNG BÁO

Hướng dẫn sử dụng: BẤM VÀO ĐÂY để tải file

Hiện tại Điện lực thực hiện tiếp nhận các dịch vụ điện trên cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) tại website: www.dichvucong.gov.vn

Cổng DVCQG đã được tích hợp 12/12 dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4, khi người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có yêu cầu chỉ cần truy cập địa chỉ trang web: www.dichvucong.gov.vn có thể sử dụng 12 dịch vụ điện:

(1) Cấp điện mới từ lưới điện trung áp;

(2) Cấp điện mới mới từ lưới điện hạ áp;

(3) Thanh toán tiền điện;

(4) Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha;

(5) Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm;

(6) Thay đổi mục đích sử dụng điện;

(7) Thay đổi định mức sử dụng điện;

(8) Thay đổi chủ thể Hợp đồng mua bán điện;

(9) Thay đổi thông tin đã đăng ký;

(10) Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện;

(11) Gia hạn Hợp đồng mua bán điện;

(12) Chấm dứt Hợp đồng mua bán điện.

Mọi ý kiến thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ:

  • Tổng đài chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam: 19001006/19009000 hoặc email: cskh@evnspc.vn
  • Tổng đài dịch vụ công quốc gia: 18001096 hoặc email: dichvucong@chinhphu.vn