Chính sách chất lượng Công ty Điện lực Long An năm 2016
Chi tiết...
Giới thiệu hệ thống quản lý chất lượng
Chi tiết...
HỆ THỐNG TỔ CHỨC
Chi tiết...
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
Công ty Điện lực Long An là Đơn vị kinh doanh·điện năng, phục vụ các yêu cầu về xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn Tỉnh Long An, là thành viên của Tổng Công ty Điện lực miền Nam, tiền thân là Trung tâm Điện lực Long An được tiếp quản sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Trãi qua hơn 35 năm hình thành và phát triển, Công ty Điện lực Long An đã được Nhà Nước xét tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng 3 năm 1994, một Huân chương Lao động hạng 2 năm 2004 và một Huân chương Lao động hạng 1 năm 2009 cùng nhiều cờ thi đua và bằng khen của Thủ tướng, của Bộ, Ngành và của UBND Tỉnh Long An.  
Chi tiết...
 
Đầu trang