Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Công ty Điện lực Long An | 16:08 | 09/12/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2022

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

- Điện thương phẩm: Tháng 11 năm 2022 đạt 559,132 triệu kWh, đạt 96,30 % so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế đến tháng 11/2022 đạt 6.189,347 triệu kWh, đạt 108,70% so với cùng kỳ 2021.

- Doanh thu tháng 11 năm 2022 đạt 1.091,814 tỷ đồng, đạt 96,02% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế đến tháng 11/2022 đạt 12.117,206 tỷ đồng, đạt 108,33% so với cùng kỳ 2021.

- Tiết kiệm điện: Thực hiện tháng 11/2022 là 12,9 triệu kWh, lũy kế đến tháng 11/2022 là 139,5 triệu kWh đạt tỷ lệ 2,22% so với sản lượng điện thương phẩm.

- Tổng số khách hàng đến tháng 11 năm 2022 là 549.524 hộ, trong đó 510.519 hộ sử dụng chiếu sáng sinh hoạt và 39.005 hộ sử dụng khác, tốc độ tăng trưởng 5,77% so với cùng kỳ 2021. Đến tháng 11 năm 2022, đã cấp điện cho 18.491 khách hàng yêu cầu cấp điện, với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành điện là:

+ 16.737 khách hàng sinh hoạt.

+ 1.754 khách hàng ngoài sinh hoạt.

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án ĐTXD các công trình lưới điện phân phối:

Năm 2022, Công ty đang triển khai thực hiện theo kế hoạch vốn ĐTXD với tổng vốn là 211,644 tỷ đồng. Công ty đã nghiệm thu đóng điện đưa vào sử dụng được 18 công trình với khối lượng là 47,1 km đường dây trung thế; 71,8 km đường dây hạ thế; 19.404 kVA dung lượng MBA.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2022

Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục.

 Công tác kinh doanh:

+ Tổ chức công tác ghi, thu tiền điện.

+ Tổ chức quản lý, lắp đặt mới, thay định kỳ HTĐĐ khi đến hạn

+ Triển khai công tác KD&DVKH tại các Điện lực

+ Triển khai các hoạt động tháng tri ân khách hàng năm 2022

 Công tác đầu tư xây dựng: Dự kiến nghiệm thu đưa vào sử dụng thêm 03 công trình.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Long An

Điện thoại: 0272.2210217 / 0272.3567967

Fax: 0272.3822433

Hotline: 19001006 – 19009000

Địa chỉ: Số 168 Tuyến tránh, phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An.

Website: pclongan.evnspc.vn

Website chăm sóc khách hàng: cskh.evnspc.vn.


TIN LIÊN QUAN

(16:08 - 09/12/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2022

(23:51 - 08/06/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 05/2022

(15:36 - 25/02/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2022

(14:48 - 24/02/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN  THÔNG CÁO BÁO CHÍ  

(15:49 - 09/02/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 12 NĂM 2021

  THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU...

(11:28 - 15/11/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 10 NĂM 2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH...

(10:45 - 12/10/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 NĂM 2021

(13:39 - 09/09/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 8 NĂM 2021

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THÔNG CÁO BÁO CHÍ    ...