An toàn & tiết kiệm điện

An toàn điện

Đăng bởi Nguyễn Thanh Thiết | 07:12 | 10/08/2022

Điện lực Tân Hưng tổ chức huấn luyện, kiểm tra quy trình an toàn điện năm 2022

        Chương trình huấn luyện, kiểm tra được tổ chức hàng năm cho các đối tượng CBCNV làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

        Đây là chương trình được tổ chức hàng năm để cán bộ công nhân viên nắm chắc Quy trình an toàn điện, từ đó giúp người lao động nắm bắt được các quy định về an toàn vệ sinh lao động, các kiến thức về kỹ thuật vận hành lưới điện, công tác tìm kiếm cứu nạn với mục đích phấn đấu năm 2022 không để xảy ra tai nạn lao động trong sản xuất và kinh doanh theo đúng chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực Long An.

CBCNV Điện lực Tân Hưng tham gia huấn luyện an toàn điện năm 2022

        Nội dung huấn luyện năm nay gồm các kiến thức về nội dung của Quy trình an toàn Điện, các biện pháp tổ chức để bảo đảm an toàn khi tiến hành công việc như: Các vị trí nguy hiểm trên lưới điện, nhận diện và đánh giá rủi ro, mối nguy hiểm từ đó đưa ra phương án phòng ngừa khi thực hiện nhằm đảm bảo an toàn, ứng cứu khẩn cấp theo kế hoạch đã được phê duyệt; Đề ra các biện pháp an toàn để tổ chức thực hiện công việc; lập phương án tổ chức thi công, phiếu công tác, phiếu thao tác, lệnh công tác, ảnh chụp theo qui định trước khi làm việc trên lưới điện; Thực hành, thao tác các tính năng và cách bảo quản trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc.

        CBCNV tham gia huấn luyện đều phải thực hiện bài kiểm tra Quy trình an toàn điện, kiến thức an toàn vệ sinh lao động với 50 câu trắc nghiệm lý thuyết trên máy tính và thực hiện bài thực hành tại hiện trường theo tình huống cụ thể./.


TIN LIÊN QUAN

(14:46 - 25/08/2022)

CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM

(14:46 - 25/08/2022)

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN ĐIỆN

(07:12 - 10/08/2022)

Điện lực Tân Hưng tổ chức huấn luyện, kiểm tra quy trình an toàn điện năm 2022

(13:28 - 03/08/2022)

ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG-AN TOÀN ĐIỆN NĂM 2022 CHO NGƯỜI LAO ĐÔNG THUỘC NHÓM 3 NĐ44.

(07:23 - 27/07/2022)

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3 NĂM 2022

(15:41 - 04/07/2022)

Điện lực Tân Hưng diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2022

(08:51 - 04/07/2022)

DIỄN TẬP CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM, KIẾM CỨU NẠN NĂM 2022

(15:56 - 02/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN TỔ CHỨC BUỔI DIỄN TẬP PHÒNG, CHỐNG THIÊN THAI

(10:53 - 26/04/2022)

ĐIỆN LỰC MỘC HÓA VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

(14:13 - 31/03/2022)

THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG QUÁ TRÌNH LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI