An toàn & tiết kiệm điện

An toàn điện

Đăng bởi Đặng Thanh Thiên | 13:28 | 03/08/2022

ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG-AN TOÀN ĐIỆN NĂM 2022 CHO NGƯỜI LAO ĐÔNG THUỘC NHÓM 3 NĐ44.

       Thực hiện theo kế hoạch số 392/KH-PCLA ngày 15/02/2022 của Công ty Điện lực Long An về việc huấn luyện, sát hạch định kỳ an toàn vệ sinh lao động, an toàn điện năm 2022.

       Nhằm thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động góp phần hoàn thành tốt công tác sản xuất kinh doanh tại Công ty Điện lực Long An nói chung cũng như Điện lực Đức Hòa nói riêng.

       Ngày 27 và 28/7/2022 Điện lực Đức Hòa phối hợp với Công ty Điện lực Long An và Trường Cao Đẳng Điện lực TPHCM tổ chức huấn luyện định kỳ an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) định kỳ năm 2022 cho người lao động thuộc nhóm đối tượng 3 NĐ44 tại Điện lực Đức Hòa.

Người lao động được huấn luyện ATVSLĐ-An toàn điện năm 2022

       Nội dung huấn luyện được hướng dẫn biết cách đánh giá, quản lý rủi ro khi thực hiện công việc; nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro, kiểm soát rủi ro thực tế tại hiện trường làm việc, từ đó người lao động đề ra các biện pháp giảm thiểu rủi ro, ngăn ngừa tai nạn lao động cho bản thân, đơn vị công tác khi thực hiện công việc. Những biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc để đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc, biện pháp tổ chức khi thực hiện công tác, văn hóa an toàn trong EVN, ...  

       Quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, các dụng cụ có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra, thử nghiệm các trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc. Các quy trình liên quan đến công tác quản lý vận hành như quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia, quy trình thao tác hệ thống điện quốc gia, quy trình xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia,…

       Về chế độ phiếu, lệnh công tác, người chỉ huy trực tiếp, người cấp phiếu, người lãnh đạo công việc, người cho phép... phải lập, viết và duyệt lệnh công tác, phiếu công tác, phiếu thao tác thành thạo. Ngoài ra, những vướng mắc của người lao động về các biện pháp an toàn đối với các tình huống cụ thể phát sinh trong thực tế cũng đã được đơn vị huấn luyện giải đáp, hướng dẫn đảm bảo đúng theo quy trình, quy định.

       Huấn luyện sát hạch định kỳ an toàn điện hàng năm, giúp cho CBCNV không chủ quan trong quá trình làm việc, củng cố thêm những kiến thức về an toàn điện, cũng như khả năng nhận biết rủi ro và biện pháp phòng ngừa tai nạn cho người lao động, góp phần đảm bảo môi  trường làm việc an toàn trong đơn vị./.


TIN LIÊN QUAN

(14:46 - 25/08/2022)

CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM

(14:46 - 25/08/2022)

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN ĐIỆN

(07:12 - 10/08/2022)

Điện lực Tân Hưng tổ chức huấn luyện, kiểm tra quy trình an toàn điện năm 2022

(13:28 - 03/08/2022)

ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG-AN TOÀN ĐIỆN NĂM 2022 CHO NGƯỜI LAO ĐÔNG THUỘC NHÓM 3 NĐ44.

(07:23 - 27/07/2022)

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3 NĂM 2022

(15:41 - 04/07/2022)

Điện lực Tân Hưng diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2022

(08:51 - 04/07/2022)

DIỄN TẬP CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM, KIẾM CỨU NẠN NĂM 2022

(15:56 - 02/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN TỔ CHỨC BUỔI DIỄN TẬP PHÒNG, CHỐNG THIÊN THAI

(10:53 - 26/04/2022)

ĐIỆN LỰC MỘC HÓA VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

(14:13 - 31/03/2022)

THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG QUÁ TRÌNH LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI