Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Công ty Điện lực Long An | 16:44 | 07/07/2022

Thông cáo báo chí tháng 6/2022

   CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 6 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2022

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

- Điện thương phẩm: Tháng 6 năm 2022 đạt 578,279 triệu kWh,  đạt 97,84 % so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế đến tháng 6/2022 đạt  3.366,917 triệu kWh, đạt 100,97 % so với cùng kỳ 2021.

- Doanh thu tiền điện tháng 6 năm 2022 đạt 1.053,974 tỷ đồng, đạt 98,45 % so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế đến tháng 6/2022 đạt 6.073,436 tỷ đồng, đạt 102,14% so với cùng kỳ 2021.

- Tiết kiệm điện: Thực hiện tháng 6/2022 là 13,02 triệu kWh, lũy kế đến tháng 6/2022 là 74,83 triệu kWh đạt tỷ lệ 2,19% so với sản lượng điện thương phẩm.

- Tổng số khách hàng đến tháng 6 năm 2022 là 538.072 hộ, trong đó 500.155 hộ sử dụng chiếu sáng sinh hoạt và 37.917 hộ sử dụng khác, tốc độ tăng trưởng 4,26% so với cùng kỳ 2021. Đến tháng 6 năm 2022, đã cấp điện cho 10.083 khách hàng yêu cầu cấp điện, với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành điện là:

+ 1.686 khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn =< 3 ngày làm việc.

+ 7.541 khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn =<6 ngày làm việc.

+ 614 khách hàng ngoài sinh hoạt mua điện sau trạm công cộng =<6 ngày làm việc.

+ 242 khách hàng ngoài sinh hoạt mua điện qua trạm chuyên dùng <7 ngày làm việc.

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án ĐTXD các công trình lưới điện phân phối:

Năm 2022, Công ty đang triển khai thực hiện theo kế hoạch vốn ĐTXD với tổng vốn là 211,644 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2022, Công ty đã nghiệm thu đóng điện đưa vào sử dụng được 09 công trình với khối lượng là 23,408 km đường dây trung thế; 53,062 km đường dây hạ thế; 3.970,5 kVA dung lượng MBA. Bao gồm các công trình sau:

2.1 ĐTXD xóa hộ câu phụ có chi phí đầu tư thấp năm 2021 trên địa bàn các huyện Thủ Thừa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, tỉnh Long An

2.2 ĐTXD lưới điện xóa công tơ dùng chung năm 2020 khu vực các huyện: Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ, Châu Thành và TP Tân An.

2.3 Xây dựng mới đường dây trung thế nối lưới Tân Hưng - Đồng Tháp cấp điện huyện Tân Hưng.

2.4 ĐTXD lưới điện xóa hộ câu phụ có chi phí đầu tư thấp năm 2020 trên địa bàn huyện: Bến Lức, Thủ Thừa, Đức Huệ.

2.5 XDM đường dây trung thế 2 mạch tuyến 473, 474 An Thạnh và mạch 2 tuyến 474 An Thạnh; XDM đường dây trung thế tuyến 478 An Thạnh.

2.6 ĐTXD lưới điện đảm bảo cấp điện các TBA công cộng khu vực các huyện: Châu Thành, Thủ Thừa và Tân Trụ.

2.7 XDM đường dây trung hạ áp và trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân khu vực đồn Biên Phòng Long Khốt - xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

2.8 XDM ĐDTHA&TBA cấp điện xã Tân Thành, TT Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa.

2.9 ĐTXD đường dây trung áp nối lưới trạm 110kV Thạnh Hóa - Đức Huệ - huyện Thạnh Hóa và XDM đường dây cấp điện các hộ dân khu vực xã An Ninh Đông, Lộc Giang - huyện Đức Hòa.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2022

- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục.

- Công tác kinh doanh:

+ Tổ chức công tác ghi, thu tiền điện.

+ Tổ chức quản lý, lắp đặt mới, thay định kỳ HTĐĐ khi đến hạn

+ Triển khai công tác KD&DVKH tại các Điện lực

Công tác đầu tư xây dựng: Dự kiến nghiệm thu đưa vào sử dụng thêm 08 công trình.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Long An

Điện thoại: 0272.2210217/0272. 3567967

Hotline: 19001006 - 19009000

Fax: 0272.3822433

Địa chỉ: Số 168 Tuyến tránh, phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An.

Website: pclongan.evnspc.vn

Website chăm sóc khách hàng: cskh.evnspc.vn.

 


TIN LIÊN QUAN

(13:29 - 08/03/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2023

(09:14 - 09/02/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01/2023

(07:52 - 14/01/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 12 NĂM 2022

(16:38 - 07/11/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 10 NĂM 2022

(09:52 - 09/10/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 NĂM 2022

(15:36 - 08/09/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 8/2022

(15:28 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 7 NĂM 2022

(16:44 - 07/07/2022)

Thông cáo báo chí tháng 6/2022

(07:15 - 11/05/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THÔNG CÁO BÁO CHÍ

(07:25 - 29/04/2022)

BÁO CÁO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA VIỆT NAM - PCI 2021: ĐIỆN NĂNG TIẾP TỤC CÓ ĐIỂM SỐ CAO NHẤT TRONG CÁC LĨNH VỰC HẠ TẦNG.