Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư phát triển lưới điện

Đăng bởi Nguyễn Thị Ngọc Dung | 09:45 | 16/06/2022

Điện lực Tân An công tác tiếp Đoàn kiểm tra, đánh giá phần mềm TTĐN hàng ngày thí điểm tại Công ty Điện lực Long An của Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

         Thực hiện theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) về việc thí điểm tính toán tổn thất điện năng (TTĐN) lưới điện trung hạ áp hàng ngày, Công ty Điện lực Long An đã chọn Điện lực Tân An để triển khai thí điểm tính toán TTĐN trung hạ áp tự động bằng phần mềm tính toán TTĐN hàng ngày do Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam xây dựng.

         Ngày 14/6/2022, Công ty Điện lực Long An (PCLA) phối hợp với Điện lực Tân An trong công tác tiếp Đoàn kiểm tra, đánh giá phần mềm TTĐN hàng ngày của EVN SPC do ông Trần Công Điền – Phó Trưởng Ban Kỹ Thuật SPC làm trưởng đoàn cùng với các thành viên của Ban Kỹ Thuật, Ban Kinh doanh, Lãnh đạo phòng đo xa và các chuyên viên CNTTMN phụ trách các lĩnh vực: đo xa, triển khai, phát triển chương trình TTĐN, CMIS.

         Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Định – Giám đốc Điện lực Tân An đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện thí điểm phần mềm tính toán TTĐN hằng ngày tại Điện lực cũng như các khó khăn, tồn tại và kiến nghị hỗ trợ khắc phục các vướng mắc trong quá trình vận hành thí điểm phần mềm tính toán TTĐN hằng ngày tại đơn vị.

Đoàn kiểm tra, đánh giá phần mềm TTĐN hàng ngày thí điểm tại PCLA của EVN SPC

         Các thành viên của Đoàn kiểm tra đã phối hợp với Điện lực Tân An thao tác vận hành thực tế chương trình, giải đáp các khó khăn, trở ngại cho Điện lực cũng như các giải pháp để khắc phục lỗi của các tính năng xử lý dữ liệu của phần mềm tính toán TTĐN hằng ngày.

         Kết thúc buổi làm việc, ông Trần Công Điền – Phó Trưởng Ban KT SPC đã đánh giá cao hiệu quả mang lại của phần mềm tính toán TTĐN hằng ngày vì giải pháp tính toán tổn thất điện năng hằng ngày theo cấp điện áp hoàn toàn tự động từ dữ liệu đo xa giúp nâng cao năng suất lao động; hỗ trợ kiểm soát, phân tích đánh giá tổn thất theo từng cấp điện áp, từ đó đề ra các giải pháp phù hợp đồng bộ nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng cấp trên giao cũng như góp phần đảm bảo thực hiện tốt lộ trình giảm tổn thất điện năng trong các năm tiếp theo. Ông Trần Công Điền cũng yêu cầu Công ty Điện lực Long An, Điện lực Tân An và Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam nhanh chóng triển khai khắc phục các tính năng chưa được đồng bộ để Lãnh đạo SPC đánh giá, hoàn thành công tác thí điểm phần mềm TTĐN hàng ngày ngay sau khi kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm./.


TIN LIÊN QUAN

(09:45 - 16/06/2022)

Điện lực Tân An công tác tiếp Đoàn kiểm tra, đánh giá phần mềm TTĐN hàng ngày thí điểm tại Công ty Điện lực Long An của Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

(10:17 - 02/11/2021)

ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA CÙNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN VƯỢT QUA NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19

          Trong Quý 4 năm 2021, Điện lực Thạnh Hóa phấn...

(11:25 - 29/10/2021)

Điện lực Tân An trong công tác tự thực hiện thi công xây dựng cho các công trình SCL năm 2021

           Theo Quyết định số 1995/QĐ-PCLA ngày 11/10/2021,...