Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Công Ty Điện lực Long An | 23:51 | 08/06/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 05/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2022

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

 • Điện thương phẩm: Tháng 5 năm 2022 đạt 585,071 triệu kWh,  đạt 101,29 % so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế đến tháng 5/2022 đạt  2.788,638 triệu kWh, đạt 101,65 % so với cùng kỳ 2021.
 • Doanh thu tiền điện tháng 5 năm 2022 đạt 1.062,933 tỷ đồng, đạt 101,99 % so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế đến tháng 5/2022 đạt 5.019,461 tỷ đồng, đạt 102,95% so với cùng kỳ 2021.
 • Tiết kiệm điện: Thực hiện tháng 5/2022 là 13,06 triệu kWh, lũy kế đến tháng 5/2022 là 61,8 triệu kWh đạt tỷ lệ 2,18% so với sản lượng điện thương phẩm.
 •  Tổng số khách hàng đến tháng 5 năm 2022 là 535.284 hộ, trong đó 497.685 hộ sử dụng chiếu sáng sinh hoạt và 37.599 hộ sử dụng khác, tốc độ tăng trưởng 4,17% so với cùng kỳ 2021. Đến tháng 5 năm 2022, đã cấp điện cho 8.434 khách hàng yêu cầu cấp điện, với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành điện là:
 • 943 khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn =< 3 ngày làm việc.
 • 6.317 khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn =<5 ngày làm việc.
 • 524 khách hàng ngoài sinh hoạt mua điện sau trạm công cộng =<6 ngày làm việc.
 • 183 khách hàng ngoài sinh hoạt mua điện qua trạm chuyên dùng <7 ngày làm việc.

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án ĐTXD các công trình lưới điện phân phối:

 •  Năm 2022, Công ty đang triển khai thực hiện theo kế hoạch vốn ĐTXD với tổng vốn là 211,644 tỷ đồng.Tính đến 31/5/2022, Công ty đã nghiệm thu đóng điện đưa vào sử dụng được 06 công trình với khối lượng là 9,4km ĐDTT; 29,5km ĐDHT; 4.965kVA dung lượng MBA.
 • ĐTXD lưới điện xóa hộ câu phụ có chi phí đầu tư thấp năm 2020 trên địa bàn huyện: Bến Lức, Thủ Thừa, Đức Huệ.
 • XDM đường dây trung thế 2 mạch tuyến 473, 474 An Thạnh và mạch 2 tuyến 474 An Thạnh; XDM đường dây trung thế tuyến 478 An Thạnh.
 • ĐTXD lưới điện đảm bảo cấp điện các TBA công cộng khu vực các huyện: Châu Thành, Thủ Thừa và Tân Trụ.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022

- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục, không điều hòa tiết giảm phụ tải, cấp điện phục vụ tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Long An năm 2022.

- Công tác kinh doanh:

 • Tổ chức công tác ghi, thu tiền điện.
 • Tổ chức quản lý, lắp đặt mới, thay định kỳ HTĐĐ khi đến hạn
 • Triển khai công tác KD&DVKH tại các Điện lực

- Công tác đầu tư xây dựng: Dự kiến nghiệm thu đưa vào sử dụng thêm 03 công trình.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Long An

Điện thoại: 0272.2210217/0272. 3567967

Fax: 0272.3822433

Địa chỉ: Số 168 Tuyến tránh, phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An.

Website: pclongan.evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(16:08 - 09/12/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2022

(23:51 - 08/06/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 05/2022

(15:36 - 25/02/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2022

(14:48 - 24/02/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN  THÔNG CÁO BÁO CHÍ  

(15:49 - 09/02/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 12 NĂM 2021

  THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU...

(11:28 - 15/11/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 10 NĂM 2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH...

(10:45 - 12/10/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 NĂM 2021

(13:39 - 09/09/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 8 NĂM 2021

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THÔNG CÁO BÁO CHÍ    ...