Tin mới new

(14:56 - 10/11/2017)

ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH GIA ĐÌNH TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂM 2017

(14:29 - 10/11/2017)

ĐIỆN LỰC TÂN HƯNG TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH “GIA ĐÌNH TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂM 2017”

(14:11 - 26/10/2017)

ĐIỆN LỰC MỘC HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN NHÃN NĂNG LƯỢNG SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM

(10:35 - 16/10/2017)

Tuyên truyền tiết kiệm điện sử dụng điện an toàn trong trường học

(09:16 - 11/09/2017)

Điện lực Tân Thạnh Tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học năm 2017

(08:04 - 16/08/2017)

HỘI NGHỊ HUẤN LUYỆN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN TIẾT KIỆM “VIỆC LÀM NHỎ, CHUYỂN BIẾN LỚN”

(14:40 - 04/08/2017)

CHI ĐOÀN ÐIỆN LỰC TÂN AN THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2017 “ RONG CÂY BẢO TRÌ HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ “

(15:07 - 25/07/2017)

ĐIỆN LỰC THỦ THỪA VỚI CÔNG TÁC DIỄN TẬP PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM, KIẾM CỨU NẠN NĂM 2017