Tin mới new

(11:23 - 10/12/2021)

Hệ thống quản lý khách hàng của EVN sẽ liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ tích hợp hệ thống quản lý khách...

(11:19 - 10/12/2021)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác chuyển đổi số - thực tiễn tại Văn phòng EVN

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Văn phòng Tập đoàn Điện lực...

(11:14 - 10/12/2021)

Nỗ lực chuyển đổi số trong ngành điện

(11:05 - 10/12/2021)

EVN cơ bản hoàn thành chuyển đổi số năm 2022: Có khả thi?

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành chuyển...

(10:59 - 10/12/2021)

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC): Chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo, Tổng công...

(16:32 - 09/12/2021)

Chuyển đổi số trước hết là “chuyển đổi nhận thức” của người lao động

“Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” được Tập đoàn...

(16:25 - 09/12/2021)

EVNSPC tích cực chuyển đổi số để phục vụ khách hàng

Tổng công ty Điện lực miền Nam xác định để thực hiện chuyển đổi số thành...

(16:08 - 09/12/2021)

Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam: Tin tưởng EVN sẽ cơ bản hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2022

Ngày 18/11, đoàn công tác Hội Truyền thông số Việt Nam do...