Tin mới new

(16:00 - 16/11/2022)

TUYÊN TRUYỀN GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ ĐỂ Ở

(07:40 - 10/11/2022)

THƠ:" CHÚNG TÔI LÀ CHIẾN SĨ ÁO CAM"

(07:15 - 10/11/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN TỔ CHỨC LỂ TRAO QUYẾT ĐỊNH CÔNG TÁC BỔ NHIỆM CÁN BỘ

(10:52 - 07/11/2022)

Lãnh đạo Công ty Điện lực Long An quan tâm sâu sắc công tác truyền thông

(15:17 - 03/11/2022)

THƠ: TAN CA

(08:00 - 18/10/2022)

THÔNG BÁO: "Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá lô hàng VTTB, công cụ, dụng cụ thu hồi kém mất phẩm chất đã qua sử dụng năm 2022 – đợt 1"

(14:19 - 07/10/2022)

QUÊ EM MÙA NƯỚC NỔI

(08:33 - 04/10/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN ĐỊNH KỲ NĂM 2022