Tin mới new

(10:14 - 25/10/2020)

CBCNV CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG KHẮC PHỤC THIÊN TAI

(10:08 - 25/10/2020)

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỰ NỮ CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN TỔ CHỨC KỸ NIỆM CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930-20/10/2020)

(16:25 - 22/10/2020)

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN

(08:22 - 20/10/2020)

TẤM GƯƠNG ANH ĐIỆN LỰC NHẶT ĐƯỢC CỦA RƠI TRẢ NGƯỜI ĐÁNH MẤT

(14:04 - 14/10/2020)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 9-2020

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  VÀ...

(09:26 - 14/10/2020)

TẬP THỂ NỮ CBCNV CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN GỬI LỜI TRI ÂN ANH ĐOÀN TẤN NĂNG-GIÁM ĐỐC CÔNG TY-TRƯỞNG BAN VSTBPN NHÂN DỊP 20/10/2020

(15:54 - 07/10/2020)

NÉT ĐẸP ĐỜI THƯỜNG

(15:27 - 06/10/2020)

SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN TRƯỜNG HỌC