Tin mới new

(10:42 - 10/10/2018)

Hiệu quả từ hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái hòa lưới tại Công ty Điện lực Long An

(09:46 - 01/10/2018)

ĐIỆN LỰC MỘC HÓA VÀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾT KIỆM ĐIỆN

(08:01 - 01/10/2018)

Tiết kiệm điện trong Trường học – Kênh tuyên truyền trên cả tuyệt vời.

(11:07 - 07/08/2018)

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH TỔ CHỨC HỘI THẢO TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN ĐIỆN TRONG NHÂN DÂN VÀ TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 39/2015/TT-BCT NGÀY 18/11/2015 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

(16:23 - 27/07/2018)

ĐIỆN LỰC TÂN AN TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CÁC ĐOÀN THỂ TUYÊN TRUYỀN TIẾT KIỆM ĐIỆN, SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN HIỆU QUẢ NĂM 2018

(14:43 - 28/03/2018)

ĐIỆN LỰC TÂN HƯNG TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2018

(20:56 - 26/03/2018)

HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2018 TẠI ĐIỆN LỰC TÂN THẠNH

(20:34 - 26/03/2018)

SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN TRONG NHÂN DÂN