Tin mới new

(12:01 - 25/12/2016)

THẮP SÁNG ĐÈN ĐƯỜNG NÔNG THÔN

(09:01 - 22/12/2016)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN TỔ CHỨC LỄ GẮN BIỂN CÔNG TRÌNH THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG

(08:47 - 22/12/2016)

NÉT ĐẸP VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TIẾT KIỆM ĐIỆN

         Mọi hành động của ngành Điện đều...

(10:01 - 13/12/2016)

PCLA TIẾP TỤC HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỒNG EVN (12/12/2016 – 17/12/2016)

(10:03 - 02/12/2016)

PCLA TRI ÂN KHÁCH HÀNG NĂM 2016

(09:37 - 02/12/2016)

EVN đồng cảm - Thân thiện

(08:20 - 28/11/2016)

PCLA với các hoạt động tháng tri ân khách hàng

(07:50 - 28/11/2016)

ĐIỆN LỰC THỦ THỪA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG NĂM 2016