Tin mới new

(09:30 - 13/04/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN QUYẾT TÂM HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU ĐIỆN TỬ HÓA TRONG QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐO ĐẾM ĐIỆN NĂNG

(17:02 - 04/04/2022)

Điện lực Vĩnh Hưng triển khai thực hiện công tác thay điện kế cơ sang điện kế điện tử

(07:42 - 04/04/2022)

ĐIỆN LỰC MỘC HÓA TRIỂN KHAI THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

(16:05 - 30/03/2022)

TRUYỀN THÔNG THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN TRỰC TUYẾN TẠI ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC

(13:08 - 28/03/2022)

Dịch vụ VNPT Money thanh toán tiền điện Nhanh chóng - An toàn - Đơn giản - Tiện lợi.

(15:54 - 09/02/2022)

Công ty Điện lực Long An phối hợp nhà cung cấp hướng dẫn cài đặt bộ tập trung và công tơ điện tử mới

(13:12 - 23/12/2021)

TRẠM KHÔNG NGƯỜI TRỰC

Với mục tiêu hiện đại hóa, tự động hóa lưới điện theo lộ trình xây...

(11:22 - 23/12/2021)

TRIỂN KHAI SỬ DỤNG HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT & THIẾT BỊ PCCC TẠI CÁC TRẠM BIẾN ÁP 110kV KẾT NỐI TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN CỦA PC LONG AN