Tin mới new

(16:05 - 30/03/2022)

TRUYỀN THÔNG THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN TRỰC TUYẾN TẠI ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC

(13:08 - 28/03/2022)

Dịch vụ VNPT Money thanh toán tiền điện Nhanh chóng - An toàn - Đơn giản - Tiện lợi.

(15:54 - 09/02/2022)

Công ty Điện lực Long An phối hợp nhà cung cấp hướng dẫn cài đặt bộ tập trung và công tơ điện tử mới

(13:12 - 23/12/2021)

TRẠM KHÔNG NGƯỜI TRỰC

Với mục tiêu hiện đại hóa, tự động hóa lưới điện theo lộ trình xây...

(11:22 - 23/12/2021)

TRIỂN KHAI SỬ DỤNG HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT & THIẾT BỊ PCCC TẠI CÁC TRẠM BIẾN ÁP 110kV KẾT NỐI TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN CỦA PC LONG AN

(11:23 - 20/12/2021)

COVID 19 – THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

    Chuyển đổi số hướng tới xã hội không tiền mặt là xu hướng...

(11:13 - 20/12/2021)

ĐIỆN LỰC MỘC HÓA VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

(16:21 - 18/12/2021)

CHUYỂN ĐỔI SỐ - CHÌA KHÓA VÀNG TRONG LĨNH VỰC KỸ THUẬT