Tin mới new

(10:19 - 15/11/2017)

Hiệu quả từ tháng “Tri ân khách hàng” sử dụng điện

(15:01 - 10/11/2017)

ĐIỆN LỰC ĐỨC HOÀ TRI ÂN KHÁCH HÀNG VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG “AN SINH XÃ HỘI”

(14:34 - 10/11/2017)

ĐIỆN LỰC TÂN HƯNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG “TRI ÂN KHÁCH HÀNG NĂM 2017”

(11:57 - 27/10/2017)

ĐIỆN LỰC CẦN GIUỘC “Triển khai các hoạt động- Tri ân Khách hàng năm 2017”

(09:09 - 18/10/2017)

ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG NĂM 2017

(10:05 - 03/10/2017)

Các chỉ tiêu SXKD và DVKH năm 2017

(12:12 - 25/12/2016)

ĐIỆN LỰC TÂN THẠNH TỔ CHỨC TRAO GIẢI THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH “GIA ĐÌNH TIẾT KIỆM ĐIỆN” VÀ CHƯƠNG TRÌNH “KHÁCH HÀNG MAY MẮN NĂM 2016-EVN”

(12:05 - 25/12/2016)

VAI TRÒ XUNG KÍCH ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN CHI ĐOÀN ĐIỆN LỰC TÂN HƯNG