Tin mới new

(07:38 - 16/01/2023)

ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

(07:38 - 16/01/2023)

THỢ ĐIỆN VÀ MUA XUÂN

(07:53 - 14/01/2023)

Tổng Công ty Điện lực miền Nam thăm, chúc tết UBND tỉnh Long An

(10:03 - 10/01/2023)

BẢO TRÌ SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023

(14:28 - 06/01/2023)

ĐIỆN LỰC TÂN TRỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

(14:12 - 06/01/2023)

Điện lực Cần Giuộc tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023 và tổng kết hoạt động SXKD năm 2022

(13:47 - 05/01/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN CHÚC MỪNG SINH NHẬT CBCNV TRONG THÁNG 01/2023

(13:47 - 05/01/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THĂM VÀ TẶNG QUÀ CÁN BỘ HƯU TRÍ