Tin mới new

(13:27 - 25/08/2022)

ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐIỆN LỰC TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2022 – 2025

(10:04 - 23/08/2022)

ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHUẨN BỊ CHO TUẦN VĂN HÓA – DU LỊCH TỈNH LONG AN NĂM 2022

(09:59 - 23/08/2022)

CHI BỘ ĐIỆN LỰC TÂN AN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025

(17:22 - 22/08/2022)

Chi bộ Điện lực Tân Hưng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ năm 2022-2025

(17:21 - 22/08/2022)

Điện lực Thạnh Hóa tổ chức Đại Hội Chi Bộ Điện lực Thạnh Hóa nhiệm kỳ 2022 - 2025

(09:38 - 16/08/2022)

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH

(16:34 - 04/08/2022)

CBCNV Điện lực Đức Huệ – Công ty Điện lực Long An sôi nổi phong trào thể dục thể thao trong đơn vị

(10:34 - 01/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THĂM HỎI TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH THƯƠNG BINH LIỆT SĨ NHÂN KỶ NIỆM 75 NĂM THÀNH LẬP 27/7/1947 – 27/7/2022