Tin mới new

(09:34 - 19/07/2022)

ĐIỆN LỰC MỘC HÓA ĐẨY MẠNH CÀI APP CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CSKH EVNSPC

(14:21 - 18/07/2022)

Khuyến mãi dành cho bạn mới tải MoMo: Siêu quà 200.000đ

(13:58 - 11/07/2022)

LỚP NHẬN THỨC VỀ CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA EVN SPC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN

(11:21 - 23/06/2022)

Thực hiện kênh Youtube của Công ty Điện lực Long An

(11:21 - 23/06/2022)

Mục đích việc lập hồ sơ công việc điện tử

(11:09 - 20/06/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN RA SỨC QUYẾT TÂM ĐẨY MẠNH NÂNG CAO CÔNG TÁC KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG NĂM 2022

(13:34 - 30/05/2022)

Điện lực Vĩnh Hưng - Công ty Điện lực Long An đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt qua ứng dụng Mobile money

(07:27 - 25/05/2022)

MỞ MỚI TÀI KHOẢN MOBILE MONEY - NHẬN NGAY VOUCHER 30.000VNĐ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN