Tin mới new

(13:28 - 03/08/2022)

ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG-AN TOÀN ĐIỆN NĂM 2022 CHO NGƯỜI LAO ĐÔNG THUỘC NHÓM 3 NĐ44.

(07:23 - 27/07/2022)

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3 NĂM 2022

(16:34 - 26/07/2022)

KHUYẾN CÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG AN TOÀN MÁY PHÁT ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

(15:41 - 04/07/2022)

Điện lực Tân Hưng diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2022

(08:51 - 04/07/2022)

DIỄN TẬP CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM, KIẾM CỨU NẠN NĂM 2022

(15:56 - 02/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN TỔ CHỨC BUỔI DIỄN TẬP PHÒNG, CHỐNG THIÊN THAI

(07:14 - 27/06/2022)

AN TOÀN ĐIỆN – CHUYỆN KHÔNG CỦA RIÊNG AI

(16:36 - 24/06/2022)

Điện lực Tân Hưng tổng kết Cuộc thi Chương trình phát thanh và video clip tuyên truyền về sử dụng điện năm 2022