Tin mới new

(07:23 - 27/07/2022)

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3 NĂM 2022

(16:34 - 26/07/2022)

KHUYẾN CÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG AN TOÀN MÁY PHÁT ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

(15:41 - 04/07/2022)

Điện lực Tân Hưng diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2022

(08:51 - 04/07/2022)

DIỄN TẬP CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM, KIẾM CỨU NẠN NĂM 2022

(15:56 - 02/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN TỔ CHỨC BUỔI DIỄN TẬP PHÒNG, CHỐNG THIÊN THAI

(07:14 - 27/06/2022)

AN TOÀN ĐIỆN – CHUYỆN KHÔNG CỦA RIÊNG AI

(16:36 - 24/06/2022)

Điện lực Tân Hưng tổng kết Cuộc thi Chương trình phát thanh và video clip tuyên truyền về sử dụng điện năm 2022

(11:20 - 31/05/2022)

Điện lực Tân Hưng tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn lưới điện trên địa bàn huyện Tân Hưng