Tin mới new

(08:10 - 14/11/2022)

Quét bay hóa đơn - Nhận hoàn tiền đến 999.999 đồng

(15:17 - 03/11/2022)

THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA

(09:30 - 15/10/2022)

MỞ VNPT MONEY - NHẬN NGAY VOUCHER 20.000VNĐ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN

(08:51 - 15/10/2022)

Bạn mới ơi đừng ngại, nhập mã, nhận ngay 210.000đ trả hóa đơn điện thoải mái!

(08:42 - 29/09/2022)

THỰC HIỆN SỐ HÓA HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

(15:14 - 16/09/2022)

GOM TRỨNG HĂNG SAY - CHIA NGAY NỬA TỶ!

(13:24 - 16/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN ĐÀO TẠO PHÂN HỆ GIÁM SÁT THI CÔNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

(15:27 - 29/08/2022)

TRIỂN KHAI THỐNG NHẤT LỊCH GHI CHỈ SỐ ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ VÀO NGÀY CUỐI CÙNG CỦA THÁNG ĐỐI VỚI CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN CÓ TRẠM BIẾN ÁP CHUYÊN DÙNG