Tin mới new

(16:44 - 07/07/2022)

Thông cáo báo chí tháng 6/2022

(23:51 - 08/06/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 05/2022

(07:15 - 11/05/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THÔNG CÁO BÁO CHÍ

(07:25 - 29/04/2022)

BÁO CÁO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA VIỆT NAM - PCI 2021: ĐIỆN NĂNG TIẾP TỤC CÓ ĐIỂM SỐ CAO NHẤT TRONG CÁC LĨNH VỰC HẠ TẦNG.

(11:22 - 26/04/2022)

Thông báo hành vi mạo danh Công ty Điện lực Long An của các tổ chức, cá nhân.

(09:29 - 13/04/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THÔNG CÁO BÁO CHÍ

(16:31 - 10/03/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH...

(15:36 - 25/02/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2022