Tin mới new

(08:50 - 31/10/2019)

TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO HỌC SINH NGHÈO LÀ CON, CHÁU CỦA KHÁCH HÀNG CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN THANH TOÁN TỐT TIỀN ĐIỆN QUA NGÂN HÀNG/TỔ CHỨC TRUNG GIAN THANH TOÁN

(08:34 - 31/10/2019)

HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG NĂM 2019 ĐL CẦN ĐƯỚC – ĐL CẦN GIUỘC

(08:17 - 31/10/2019)

Điện lực Tân Trụ triển khai thực hiện chủ trương ngừng thu tiền điện tại nhà khách hàng và không dùng tiền mặt

(15:00 - 22/10/2019)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá VTTB, công cụ, dụng cụ thu hồi kém mất phẩm chất đã qua sử dụng năm 2019 – đợt 2

(16:33 - 11/10/2019)

Chi đoàn Điện lực Tân Trụ ra quân thực hiện Công trình thanh niên:”Bảo trì, sửa chữa hệ thống đèn đường và tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân”

(10:21 - 26/09/2019)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN TRAO NHÀ TÌNH NGHĨA - TÌNH THƯƠNG CHO HỘ NGHÈO TẠI HUYỆN TÂN THẠNH

(15:28 - 24/09/2019)

ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA TRIỂN KHAI “ CÀI APP CSKH TRÊN MOBILE”

(13:18 - 20/09/2019)

TÂM SỰ ANH THỢ ĐIỆN