Tin mới new

(07:23 - 16/02/2023)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT ĐIỆN NGÀY 15/02/2023

(15:21 - 15/02/2023)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT ĐIỆN ĐỘT XUẤT NGÀY 15/2/2023

(08:35 - 10/02/2023)

Không nên kéo dài việc giữ giá điện

(07:57 - 10/02/2023)

ĐIỆN LỰC ĐỨC HUỆ ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN HỘI TRẠI TÒNG QUÂN NĂM 2023

(07:57 - 10/02/2023)

VẪN MÃI YÊU NGÀNH

(08:34 - 08/02/2023)

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN LỄ HỘI LÀM CHAY

(07:01 - 01/02/2023)

NÉT ĐẸP THỢ ĐIỆN

(16:09 - 31/01/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN TỔ CHỨC LỂ TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ