Về chúng tôi

Văn hoá doanh nghiệp

Tin mới new

(07:14 - 27/06/2022)

Tập huấn Văn hóa Doanh nghiệp trong EVN SPC

(14:35 - 08/04/2022)

Nhân viên giao dịch khách hàng Điện lực Đức Hòa trả lại tài sản cho khách hàng để quên khi giao dịch khách hàng.

(08:45 - 31/10/2019)

ĐIỆN LỰC MỘC HÓA VỚI VĂN HÓA ỨNG XỬ

(09:30 - 11/12/2017)

VĂN HÓA GIAO TIẾP NỘI BỘ TRONG NGÀNH ĐIỆN

(09:52 - 05/12/2017)

ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA XÂY DỰNG VĂN HÓA AN TOÀN LAO ĐỘNG

(09:47 - 05/07/2017)

SỰ CHUYỂN MÌNH TỪ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

(10:02 - 17/11/2016)

Chào cờ đầu tuần – Nét đẹp văn hóa doanh nghiệp của PC Long An

(15:33 - 26/10/2016)

ĐIỆN LỰC TÂN HƯNG TÍCH CỰC XÂY DỰNG HÌNH ẢNH KỶ CƯƠNG, CHUYÊN NGHIỆP, HIỆN ĐẠI