Lĩnh vực hoạt động

Chuyển đổi số

Tin mới new

(07:11 - 19/05/2022)

ĐIỆN LỰC TÂN THẠNH Ứng dụng công nghệ số trong công tác dịch vụ khách hàng năm 2022.

(07:34 - 11/05/2022)

Chào bạn mới, MoMo tặng quà cực hời!

(09:30 - 13/04/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN QUYẾT TÂM HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU ĐIỆN TỬ HÓA TRONG QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐO ĐẾM ĐIỆN NĂNG

(17:02 - 04/04/2022)

Điện lực Vĩnh Hưng triển khai thực hiện công tác thay điện kế cơ sang điện kế điện tử

(07:42 - 04/04/2022)

ĐIỆN LỰC MỘC HÓA TRIỂN KHAI THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

(16:05 - 30/03/2022)

TRUYỀN THÔNG THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN TRỰC TUYẾN TẠI ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC

(13:08 - 28/03/2022)

Dịch vụ VNPT Money thanh toán tiền điện Nhanh chóng - An toàn - Đơn giản - Tiện lợi.

(15:54 - 09/02/2022)

Công ty Điện lực Long An phối hợp nhà cung cấp hướng dẫn cài đặt bộ tập trung và công tơ điện tử mới