Về chúng tôi

Công bố thông tin

Tin mới new

(07:15 - 11/05/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THÔNG CÁO BÁO CHÍ

(07:25 - 29/04/2022)

BÁO CÁO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA VIỆT NAM - PCI 2021: ĐIỆN NĂNG TIẾP TỤC CÓ ĐIỂM SỐ CAO NHẤT TRONG CÁC LĨNH VỰC HẠ TẦNG.

(11:22 - 26/04/2022)

Thông báo hành vi mạo danh Công ty Điện lực Long An của các tổ chức, cá nhân.

(09:29 - 13/04/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THÔNG CÁO BÁO CHÍ

(16:31 - 10/03/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH...

(15:36 - 25/02/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2022

(14:48 - 24/02/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN  THÔNG CÁO BÁO CHÍ  

(15:49 - 09/02/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 12 NĂM 2021

  THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU...