Đảng và đoàn thể

Đảng

Tin mới new

(08:53 - 19/08/2023)

CHI BỘ ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Điện lực Đức Hòa nhiệm kỳ 2022-2025 về việc phát...

(07:32 - 16/08/2023)

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC

Ngày 11/8, Chi bộ Điện lực Cần Đước thuộc Đảng ủy Công ty Điện lực Long An...

(14:20 - 17/07/2023)

CHI BỘ ĐIỆN LỰC MỘC HÓA TỔ CHỨC “LỄ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC”

(16:38 - 15/03/2023)

CHI BỘ ĐIỆN LỰC VĨNH HƯNG KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

(19:04 - 20/12/2022)

ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

(19:04 - 20/12/2022)

CHI BỘ ĐIỆN LỰC THỦ THỪA KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Thực hiện Nghị quyết của Chi bộ Điện lực Thủ Thừa nhiệm kỳ 2022 – 2025 về công...

(15:37 - 21/11/2022)

LỄ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC – CHI BỘ ĐIỆN LỰC ĐỨC HUỆ

(11:01 - 18/11/2022)

CHI BỘ ĐIỆN LỰC TÂN THẠNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI