Đảng và đoàn thể

Đảng

Tin mới new

(16:38 - 15/03/2023)

CHI BỘ ĐIỆN LỰC VĨNH HƯNG KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

(19:04 - 20/12/2022)

ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

(19:04 - 20/12/2022)

CHI BỘ ĐIỆN LỰC THỦ THỪA KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Thực hiện Nghị quyết của Chi bộ Điện lực Thủ Thừa nhiệm kỳ 2022 – 2025 về công...

(15:37 - 21/11/2022)

LỄ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC – CHI BỘ ĐIỆN LỰC ĐỨC HUỆ

(11:01 - 18/11/2022)

CHI BỘ ĐIỆN LỰC TÂN THẠNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

(17:35 - 15/11/2022)

CHI BỘ ĐIỆN LỰC TÂN AN TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

(15:52 - 07/09/2022)

CHI BỘ ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

(15:52 - 07/09/2022)

ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA NHIỆM KỲ 2022-2025