TỔNG ĐÀI TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

ttcskh-spc.jpg

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

Kính gửi: .............................................................................

Phần Bên mua điện ghi:

Tên cơ quan/ các nhân đăng ký mua điện : …………………………………………………….

Đại diện là ông (bà): .......................................và…...hộ dùng chung theo danh sách đính kèm.

Số chứng minh thư:......................... do Công an ...…… cấp ngày …. tháng ..... năm….……..

Theo giấy uỷ quyền ngày ….... tháng……… năm….… của.......................................................

Địa chỉ:  Số nhà , ngõ hẻm:..................... Đường phố/ thôn/ ấp:.................................................

Xã/phường/thị trấn:..................................Huyện/thị xã/TP/Quận:..............................................

Số điện thoại:............................... Số Fax.............................  Email………...................………

Tài khoản số :……......…………..Tại ngân hàng:…………………..........……………..…….

Mục đích sử dụng điện : ......Sinh hoạt      ......Kinh doanh dịch vụ      ......Sản xuất      ......Cơ quan

(Có thể chọn nhiều ô nếu có nhiều mục đích sử dụng điện)

Công suất đăng ký sử dụng : ……………kW;  Đề nghị mua điện  1 pha  ......;   3 pha   ......

Địa chỉ nơi sử dụng điện:

Số nhà , ngõ hẻm:....................................       Đường phố/ thôn/ ấp:...........................................

Xã/phường/thị trấn:...................................     Huyện/thị xã/TP/Quận:........................................

Tình trạng sử dụng điện hiện tại:   Chưa có điện  ......;  Đang dùng công tơ chung ......

........., ngày..........tháng..........năm............

Đại diện Bên mua điện (Ký tên, đóng dấu và  ghi rõ họ tên)

……………………………………

Phần Bên bán điện ghi: Bên Bán đánh dấu vào ô trống những giấy tờ có trong Hồ sơ

......Giấy đề nghị mua điện;                   ......Hợp đồng mua bán nhà;

......Hộ khẩu thường trú;                       ......Giấy chứng nhận sở hữu đất;

......Sổ tạm trú;                                      ......Chứng nhận quyền sử dụng đất;

......Giấy chứng nhận sở hữu nhà;         ......Hợp đồng thuê nhà;

......Quyết định mua bán nhà;                 ......Bản sao giấy chứng nhận ĐKKD;

......Chứng nhận quyền sử dụng nhà;     ......Giấy uỷ quyền của các hộ sử dụng điện chung.

........., ngày..........tháng.......năm...........

Đại diện Bên bán điện (7)

(ghi rõ họ và tên)

Phụ lục : Mẫu giấy đề nghị mua điện (mặt sau)

1. Thông tin ban đầu :

Số biên nhận : ………………………..

Ngày hẹn khảo sát : ………/……../……..

2. Phần khảo sát :

2.1.   Tên trạm biến áp : …………………., Danh số : ……………………….

Công suất trạm : ……………kVA; Dòng điện định mức :……………… A.

2.2.     Tải max: …………….. A.

2.3.     Công tơ liền kề 2 bên : Mã sổ/STT trái :…. Mã sổ/STT phải: … trong cùng sổ.

2.4.     Khoảng cách từ công tơ lắp đặt đến trạm biến áp : ……m, đến trục lưới hạ thế …m.

2.5.     Công suất đặt thiết bị thực tế : ………..kW, tương ứng với : ………A.

2.6.     Mục đích sử dụng điện :   ......SX       ......KDDV          ......CQ         ......ASSH.

2.7.     Tình trạng nơi đề nghị mua điện :

£  Không có công tơ

£  Có công tơ :  £ Dùng chung  £ Riêng; Mã khách hàng ………. Mã sổ/STT…

2.8.     Kết quả khảo sát :

£  Không trở ngại  - Công suất đề nghị : …………….A…………..V………..pha.

£  Trở ngại.   Lý do : ………………………………………………………………

3. Phương án cấp điện :

3.1.   Công suất công tơ : ……………..A………………V; CB: …………………..A.

Danh số trạm :…………………………..; Mã sổ, STT đề nghị:………………….

3.2.  Diễn giải phương hướng cấp điện, cụ thể :

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3.3.     Hẹn ngày thi công : ……./……./………

3.4.     Sơ đồ nối dây mắc điện lưới hạ thế :

Ngày ………/……../……….

Nhân viên khảo sát

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

Ngày ………/……../……….

Duyệt

Giám đốc

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

Ý kiến khác (nếu có) : ………………………………………………………………………

Viết bởi Quản trị viên
Các tin khác:

Liên kết website


No Images

Tổng lượt truy cập

1559689
Hôm nay:
Hôm qua:
Tháng này:
Tất cả:
1331
2221
68261
1559689

NGƯỜI DÙNG TRỰC TUYẾN

Hiện có:7 khách trực tuyến

Tìm kiếm

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Thư viện Video Clip

EOffice

Thăm dò nhận xét

Theo Quý vị, hiện nay phương thức thanh toán tiền điện nào là thuận tiện nhất?

Lần bình chọn cuối cùng