Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 9-2019

In      Trở về Văn phòng
Thong cao bao chi thang 9-2019.doc
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 8 NĂM 2019 (08:19 - 20/09/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về tai nạn điện xảy ra tại xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vào ngày 04/9/2019 (14:11 - 04/09/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 7 NĂM 2019 (09:41 - 14/08/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 6 NĂM 2019 (15:56 - 11/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 5 NĂM 2019 (07:32 - 18/06/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 4 NĂM 2019 (09:21 - 15/05/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 3 NĂM 2019 (07:50 - 17/04/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 02 NĂM 2019 (10:20 - 19/03/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 01 NĂM 2019 (10:40 - 28/02/2019)
   Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD của PCLA tháng 11 năm 2016 (11:12 - 08/12/2016)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015 (01:24 - 09/03/2015)
   Thông cáo báo chí số 3 về tình hình khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 (07:02 - 18/09/2014)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2014 (01:27 - 07/08/2014)
   TCBC: Thông tin về thực hiện giá bán điện (00:59 - 03/06/2014)
   Thông cáo báo chí về việc cắt điện 2 đường dây 500kV Tân Định- Phú Lâm và Đăk Nông- Phú Lâm phục vụ thi công đường dây 500kV Pleiku- Mỹ Phước- Cầu Bông (08:31 - 18/04/2014)

Đầu trang