Trang chủ Tin tức Tin tức và sự kiện
 

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KD&DVKH NĂM 2018

        Năm 2017, Công ty Điện lực Long An đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đảm bảo cung ứng điện ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu điện phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn trong điều kiện có nhiều bất lợi. Đội ngũ cán bộ nhân viên thực hiện công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng của Công ty đã nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động và đạt được những thành tích nổi bật, hoàn thành đạt kế hoạch EVN SPC giao đối với các chỉ tiêu KD, DVKH. Điển hình như công tác giảm tổn thất điện năng (thực hiện 3,76%), thu tiền điện (đạt 99,96%), doanh thu (đạt 7.748 tỷ đồng, tăng 27,9% so với năm 2016), mức độ hài lòng của khách hàng đạt 8,05 điểm, 14 chỉ tiêu định lượng về DVKH đạt kế hoạch được giao và cao hơn năm 2016. 

       Năm 2018, dự báo Công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các chỉ tiêu liên quan đến công tác KD&DVKH, cần đòi hỏi sự quyết tâm rất lớn của tập thể CBCNV phòng, ban Công ty và các đơn vị mới có thể phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2018. Trước những khó khăn thách thức đặt ra, lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo đưa ra những chủ trương, nhiệm vụ phải tập trung thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2018, cụ thể:

         - Thực hiện đạt các chỉ tiêu, kế hoạch EVN SPC giao: Điện thương phẩm 5.050 triệu kWh; Giá bán điện bình quân ³ 1.654,7 đ/kWh; Tỷ lệ điện dùng để phân phối điện 3,95%, phấn đấu ≤ 3,73%; Tỷ lệ thu tiền điện qua ngân hàng, các tổ chức trung gian phấn đấu giảm 5% số hóa đơn thu trực tiếp tại nhà khách hàng so với năm 2017; Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đạt ³8,05 điểm (Trong đó 7 nhóm chỉ tiêu chính đều đạt ³ 8 điểm); Chỉ số tiếp cận điện năng <7 ngày làm việc (thời gian thực hiện ngành điện); Thực hiện 14 chỉ tiêu định lượng về công tác DVKH với kết quả bằng hoặc cao hơn năm 2017; Độ tin cậy cung cấp điện MAIFI ≤0,3439 lần, SAIDI ≤ 618,66 phút, SAIFI ≤3,9654 lần; Năng suất lao động sản xuất kinh doanh điện 435 khách hàng/lao động và 5,045 triệu kWh/lao động.

          - Giao nhiệm vụ các phòng ban, điện lực tập trung vào những chủ trương chung để hoàn thành nhiệm vụ được giao: Xây dựng ngành Điện hướng đến là một ngành “phục vụ khách hàng văn minh chuyên nghiệp”, “khách hàng là trung tâm”, góp phần hình thành truyền thống văn hóa của EVN SPC; “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” kết hợp định hướng của Tổng công ty tập trung nâng cao năng lực quản trị, nhất là năng lực quản trị trong khâu kinh doanh; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin vào công tác KD&DVKH, tập trung kiện toàn hệ thống hạ tầng cơ sở và gắn kết chặt chẽ giữa hạ tầng về kinh doanh với hạ tầng về kỹ thuật, tiến đến việc thực hiện tất cả nghiệp vụ KD, DVKH trên máy tính; Tăng cường nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, ý tưởng mới trong công tác KD, DVKH để nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng; Tăng cường vận động, khuyến khích khách hàng đến các điểm thu tiền hợp tác với ngân hàng, tổ chức trung gian; Duy trì thực hiện công tác tiết kiệm điện, đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả; Quan tâm, thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động, nâng cao nhận thức về an toàn điện trong nhân dân, đặc biệt các khu vực nuôi tôm, vùng trồng thanh long; Theo dõi, kiểm điểm thường xuyên tình hình thực hiện giảm tổn thất điện năng, phấn đấu tỷ lệ tổn thất điện năng khâu kinh doanh tiệm cận đến 0%.

         Trước những nhiệm vụ hết sức khó khăn đã đặt ra cho Công ty Điện lực Long An, Giám đốc Công ty có chỉ đạo yêu cầu các phòng ban, điện lực triển khai thực hiện các giải pháp ngay từ đầu năm nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu EVN SPC đã giao.

In      Trở về Nguyễn Văn Khiêm
 
Các Tin tức và sự kiện đã đưa
   CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC BẾN LỨC TỔ CHỨC NGHỈ DƯỠNG CHO CBCNV NĂM 2016 (14:22 - 08/06/2016)
   ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PCCC VÀ DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY NĂM 2016 (10:49 - 10/05/2016)
   ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ & CẤP PHÁT XĂNG DẦU TẠI CÁC ĐIỆN LỰC (04:13 - 20/04/2016)
   ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY – CHỮA CHÁY (08:03 - 28/03/2016)
   ĐIỆN LỰC TÂN AN VỚI GIỜ TRÁI ĐẤT 2016 (04:23 - 24/03/2016)
   TRAO NHÀ MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN CHO CÔNG ĐOÀN VIÊN ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA - PCLA (04:05 - 24/03/2016)
   TỔ NỮ CÔNG ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA “ 2 GIỎI” (03:53 - 24/03/2016)
   DUYÊN DÁNG PHỤ NỮ ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC (03:38 - 24/03/2016)
   VĂN PHÒNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN TỔ CHỨC HỌP MẶT NGÀY 8 THÁNG 3 (04:24 - 08/03/2016)
   CHI BỘ ĐIỆN LỰC TÂN HƯNG TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VÀ THI ĐUA CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG (06:57 - 27/01/2016)
   LÃNH ĐẠO CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN CHÚC TẾT ĐỊA PHƯƠNG (07:35 - 26/01/2016)
   PCLA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016 (02:09 - 12/01/2016)
   PCLA hoàn thành công trình xây dựng mới và nâng cấp đường dây trung thế 22kV chuẩn bị cấp điện cho sản xuất tại huyện Đức Hòa (08:29 - 08/12/2015)
   HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ TRONG THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ (07:42 - 08/12/2015)
   ĐIỆN LỰC TÂN AN “TRIỂN KHAI DỰ ÁN JCM – THAY THẾ CÁC MÁY SIÊU GIẢM TỔN THẤT AMORPHOUS” (02:39 - 08/12/2015)

Đầu trang