Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017

In      Trở về Văn phòng
Thong cao BC ve cong bo GT dien 2016 va dieu chinh gia dien 30_11_2017.doc
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 10 NĂM 2017 (10:55 - 15/11/2017)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 7 NĂM 2017 (07:59 - 17/10/2017)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 9 NĂM 2017 (07:52 - 17/10/2017)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 8 NĂM 2017 (07:49 - 17/10/2017)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 6 NĂM 2017 (16:11 - 21/07/2017)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 5 NĂM 2017 (15:03 - 19/06/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 NĂM 2017 (16:28 - 24/05/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3 NĂM 2017 (09:03 - 24/04/2017)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 2 NĂM 2017 (14:47 - 14/03/2017)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 1 NĂM 2017 (14:54 - 21/02/2017)
   Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD của PCLA tháng 11 năm 2016 (11:12 - 08/12/2016)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015 (01:24 - 09/03/2015)
   Thông cáo báo chí số 3 về tình hình khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 (07:02 - 18/09/2014)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2014 (01:27 - 07/08/2014)
   TCBC: Thông tin về thực hiện giá bán điện (00:59 - 03/06/2014)

Đầu trang