Trang chủ Tin tức Tin tức và sự kiện
 

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - TỔ CHỨC NHÂN SỰ - KẾ HOẠCH VẬT TƯ - VĂN PHÒNG - THANH TRA BẢO VỆ PHÁP CHẾ CÔNG TY VÀ CÁC ĐIỆN LỰC NĂM 2017

        Ngày 15 tháng 9 năm 2017, tại Điện lực Tân Thạnh đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác Tài chính kế toán – Kế hoạch vật tư - Tổ chức nhân sự - Thanh tra BVPC - Văn phòng giữa các phòng ban Công ty và 14 đơn vị Điện lực trực thuộc nhằm mục tiêu kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu của Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao trong 8 tháng đầu năm 2017 đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện các tháng cuối năm 2017.

        Đến dự và chủ trì Hội nghị có Ông Đoàn Tấn Năng – Giám Đốc Công ty Điện lực Long An, cùng với sự có mặt của hơn 70 CBCNV làm công tác kế toán – vật tư – lao động tiền lương - thanh tra - văn phòng của Công ty và 14 Điện lực trực thuộc.

        Tại Hội nghị, các phòng TCNS, TCKT, KHVT, TTBVPC, Văn phòng Công ty đã trình bày báo cáo thông qua về tình hình thực hiện trong công tác kế toán - vật tư - tiền lương - thanh tra - văn phòng 08 tháng đầu năm 2017 các báo cáo đã sơ kết, đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao đến tháng 8/2017. Chủ trì hội nghị Ông Đoàn Tấn Năng tóm tắt các tồn tại và định hướng cụ thể như: vấn đề năng suất lao động lũy kế đạt 2.810.559 kwh/người đạt 64,46% kế hoạch; giá bán điện bình quân lũy kế 08 tháng 1592,29 đ/kwh thấp hơn 3,509 đ/kwh so với kế hoạch EVN SPC giao là 1.595,8 đ/kwh; tổn thất thực hiện lũy kế là 3,35% giảm 0,75% so với kế hoạch giao là 4,1%; định mức chi phí Công ty thực hiện là 17,93 đ/kwh, giảm 2,16 đ/kwh so với kế hoạch EVN SPC giao là 20,09 đ/kwh, công tác giảm tồn kho Công ty là 43,3 tỷ (tồn kho SXKD là 28,5 tỷ, tồn kho XDCB 15,8 tỷ) so với kế hoạch EVN SPC giao là 13.5 tỷ đồng cho cả 2 khối SXKD và XDCB, đảm bảo công tác an toàn lao động từ nay đến cuối năm 2017. Đồng thời các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề tồn tại qua 08 tháng đầu năm 2017. Các Điện lực tham gia phát biểu ý kiến, nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác và đề nghị các phòng ban, lãnh đạo Công ty quan tâm tháo gỡ và có các giải pháp để hỗ trợ đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao vào cuối năm, nhất là nhằm đạt được hai chỉ tiêu là năng suất lao động và lợi nhuận.

        Đại diện lãnh đạo các phòng ban Công ty đã giải đáp thắc mắc và phân tích cụ thể các nguyên nhân của các mặt tồn tại, hướng dẫn các Điện lực thực hiện các giải pháp để khắc phục các các tồn tại, hạn chế trong quý 4/2017.

        Kết luận tại Hội nghị, ông Đoàn Tấn Năng - Giám đốc Công ty ghi nhận sự cố gắng và những thành tích đạt được của các phòng ban Công ty và đơn vị trong 8 tháng đầu năm 2017; đồng thời yêu cầu các đơn vị triển khai rà soát phân tích nguyên nhân các hạn chế, có kế hoạch chấn chỉnh khắc phục các tồn tại, sai sót đảm bảo Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật Tổng Công ty giao trong năm 2017.

In      Trở về Lê Thị Ngọc Kiểm
 
Các Tin tức và sự kiện đã đưa
   HOA NỞ VỀ ĐÊM (10:33 - 30/08/2017)
   HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG NĂM 2017 TẠI ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC (15:05 - 29/08/2017)
   ĐIỆN LỰC TÂN AN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG NĂM 2017 (14:37 - 29/08/2017)
   ĐIỆN LỰC TÂN HƯNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ LẦN THỨ 12 NĂM 2017 (19/8/2005 – 19/8/2017) (11:07 - 29/08/2017)
   CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN TỔ CHỨC GIAO LƯU BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2017) (10:38 - 23/08/2017)
   ĐIỆN LỰC THỦ THỪA THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO GIA ĐÌNH CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH-LIỆT SỸ (15:54 - 18/08/2017)
   ĐIỆN LỰC TÂN HƯNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG NĂM 2017 (11:20 - 16/08/2017)
   ĐIỆN LƯC CẦN GIUỘC TRAO NHÀ TÌNH NGHĨA (11:03 - 16/08/2017)
   CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN TỔ CHỨC HỘI THI THỢ GIỎI NĂM 2017 (10:09 - 15/08/2017)
   PCLA SƠ KẾT CÔNG TÁC KD, DVKH, KGMBĐ VÀ KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐO ĐẾM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 (15:30 - 25/07/2017)
   HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC DIỄN TẬP SỰ CỐ (16:22 - 24/07/2017)
   ĐIỆN LỰC ĐỨC HUỆ Nhân viên thu ngân "nhặt của rơi trả lại cho Khách hàng" (14:36 - 13/06/2017)
   ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO HỌC SINH NGHÈO BIÊN GIỚI (13:56 - 18/05/2017)
   NHỚ VỀ ANH (10:17 - 18/05/2017)
   NHỚ MÃI MÁI NHÀ CHUNG (14:33 - 12/04/2017)

Đầu trang