Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA NHIỆM KỲ 2017 – 2020

          Được sự thống nhất của Đảng ủy Đảng bộ Công ty Điện lực Long An, ngày 23/08/2017 Chi bộ Điện lực Thạnh Hóa đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 tại hội trường Điện lực Thạnh Hóa trong không khí nghiêm túc và hết sức trang trọng, nhằm đánh giá những việc đã làm được trong nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.

         Ông Ngô Văn Chiến – Đảng ủy viên Đảng ủy Công ty Điện lực Long An cũng đã tới dự, phát biểu đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ và chỉ đạo phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tiếp theo.

          Tại Đại hội, Chi bộ đã tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội của Chi bộ nhiệm kỳ vừa qua; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2020. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội đã được Đảng viên chi bộ thảo luận, góp ý một cách thẳng thắn về những mặt đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân của những hạn chế và tồn tại… để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, tìm ra phương hướng khắc phục và đề xuất những chỉ tiêu phấn đấu cho toàn Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đồng thời, đề xuất những sáng kiến mới để hoạt động của Chi bộ ngày càng hiệu quả, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ với đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của toàn Công ty.

         Trong không khí nghiêm túc, trang nghiêm, dân chủ Đại hội cũng đã nhất trí biểu quyết bầu Bí thư và Phó Bí thư nhiệm kỳ tới, theo đó đồng chí Nguyễn Tấn Xuân được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Ngô Hữu Lợi được bầu làm Phó Bí thư.

         Nghị quyết đại hội được thông qua vào lúc 11g ngày 23 tháng 8 năm 2017 thể hiện sự quyết tâm của đảng viên toàn chi bộ hoàn thành công tác lãnh đạo của chi bộ và nhiệm vụ Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2017 – 2020.

In      Trở về Nguyễn Thị Rốp
 
Các Đảng đã đưa
   LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ ĐIỆN LỰC ĐỨC HUỆ (02:06 - 22/01/2016)
   LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ ĐIỆN LỰC ĐỨC HUỆ (07:07 - 18/01/2016)
   CHI BỘ ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI (04:26 - 28/12/2015)
   LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ ĐIỆN LỰC TÂN THẠNH (07:18 - 22/12/2015)
   KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CHI BỘ KHỐI VĂN PHÒNG (04:06 - 09/11/2015)
   CHI BỘ ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI (03:50 - 09/11/2015)
   CHI BỘ ĐIỆN LỰC TÂN TRỤ TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI (06:20 - 22/10/2015)
   LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC (06:54 - 11/05/2015)

Đầu trang