Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐIỆN LỰC TÂN HƯNG NHIỆM KỲ 2017-2020 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

        Thực hiện Hướng dẫn số 03–HD/ĐUK, ngày 25/04/2017 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 và kế hoạch số 123-KH/ĐUPCLA, ngày 05/05/2017 của Đảng uỷ Công ty Điện lực Long An về tổ chức đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020.

        Được sự đồng ý của Đảng ủy Công ty Điện lực Long An, ngày 23/8/2017 Chi bộ Điện lực Tân Hưng tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Văn Hữu – Phó bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Long An và 9/9 đồng chí đại biểu là đảng viên Chi bộ Điện lực Tân Hưng (trong đó có 8 đồng chỉ là đảng viên chính thức, 01 đồng chí là đảng viên dự bị).

        Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đặc điểm nổi bật là Chi bộ đã đánh giá được ưu điểm, tồn tại hạn chế, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

        Đồng chí Lý Quốc Tâm – Bí thư Chi bộ Điện lực Tân Hưng nhiệm kỳ 2015-2017 thông qua kiểm điểm của Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Điện lực Tân Hưng đã lãnh đạo và thực hiện đạt được nhiều thành tích nổi bật, cụ thể: 2 năm liền 2015, 2016 Điện lực Tân Hưng được Công ty Điện lực Long An xếp loại thi đua “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Chi đoàn đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”; Công Đoàn bộ phận đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”; năm 2016 Chi bộ đã được Đảng ủy Công ty đánh giá đạt “Trong sạch vững mạnh”.

        Thay mặt Đảng ủy Công ty Điện lực Long An, đồng chí Nguyễn Văn Hữu – Phó Bí thư Đảng ủy biểu dương kết quả thực hiện của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2017 và chỉ đạo một số nội dung cần triển khai trong nhiệm kỳ 2017-2020. Trong đó cần quyết liệt trong việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung Ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung Ương đảng; chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật cùa Nhà nước, quy trình, quy định cùa ngành; xây dựng khối đoàn kết nội bộ.

        Thay mặt Chi bộ Điện lực Tân Hưng, đồng chí Lý Quốc Tâm – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư Đảng ủy Công ty và đưa vào Nghị quyết triển khai thực hiện.

        Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, bình đẳng, thực hiện bầu theo hình thức phiếu kín Đại hội đã tiến hành bầu chức danh Bí thư, Phó bí thư Chi bộ Điện lực Tân Hưng nhiệm kỳ 2017-2020 và lập hồ sơ trình Đảng ủy Công ty Điện lực Long An chuẩn y.

         Phát huy kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015-2017, đồng chí Nguyễn Hữu Bạc thay mặt Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 hứa hẹn trước đại hội và kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn chi bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, kịp thời nắm bắt vận hội mới, vượt qua khó khăn thử thách, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra.

In      Trở về Đặng Thị Mỹ Linh
 
Các Đảng đã đưa
   LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ ĐIỆN LỰC ĐỨC HUỆ (02:06 - 22/01/2016)
   LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ ĐIỆN LỰC ĐỨC HUỆ (07:07 - 18/01/2016)
   CHI BỘ ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI (04:26 - 28/12/2015)
   LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ ĐIỆN LỰC TÂN THẠNH (07:18 - 22/12/2015)
   KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CHI BỘ KHỐI VĂN PHÒNG (04:06 - 09/11/2015)
   CHI BỘ ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI (03:50 - 09/11/2015)
   CHI BỘ ĐIỆN LỰC TÂN TRỤ TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI (06:20 - 22/10/2015)
   LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC (06:54 - 11/05/2015)

Đầu trang