Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ ĐIỆN LỰC TÂN THẠNH

 

Nhằm góp phần phát triển, nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng. Điện lực Tân Thạnh không ngừng chú trọng đến công tác rèn luyện phẩm chất đạo đức và nâng cao hiệu quả trong công tác. Với ý nghĩa đó, được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủyCông ty Điện lực Long Anvà sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, quần chúng Nguyễn Thị Kiều Oanh– Phó phòng Kinh doanh tổng hợp Điện lực Tân Thạnh đã vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.Ngày 12/12/2015, Chi bộ Điện lực Tân Thạnh tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Thị Kiều Oanh Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng trình tự, thủ tục được quy định.

Tan Thanh ket nap Dang

Tham gia lễ kết nạp đảng viên mới với sự tham dự của đồng chí Phan Quốc Việt – Bí thư Chi bộ Điện lực Tân Thạnh;và đại điện Đảng ủy Công ty Điện lực Long An đồng chí Nguyễn Hoàng Hải – Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Long An cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Điện lực Tân Thạnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Quốc Việt trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Kiều Oanh, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách (12 tháng). Cũng trong buổi Lễ kết nạp, Đồng chí Bí thư Chi bộ Điện lực Tân Thạnh đã phát biểu chỉ đạo toàn Chi bộ về nhiệm vụ của người đảng viên trong tình hình mới; cần chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác của đảng viên và quần chúng trong Chi bộ để góp phần thúc đẩy vào chiến lược phát triển của đơn vị nói riêng và của Công ty Điện lực Long An nói chung.

In      Trở về Lê Thị Ngọc Kiểm
 
Các Đảng đã đưa
   KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CHI BỘ KHỐI VĂN PHÒNG (04:06 - 09/11/2015)
   CHI BỘ ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI (03:50 - 09/11/2015)
   CHI BỘ ĐIỆN LỰC TÂN TRỤ TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI (06:20 - 22/10/2015)
   LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC (06:54 - 11/05/2015)

Đầu trang