Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

CHI BỘ ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

 

Trong thời gian công tác tại Điện lực Châu Thành, quần chúng Nguyễn Anh Thi đã nỗ lực rèn luyện bản thân, có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời được sự quan tâm giúp đỡ của Chi bộ, Chi đoàn, Công đoàn bộ phận và tập thể Đảng viên Chi bộ Điện lực Châu Thành đến nay quần chúng Nguyễn Anh Thi đã xứng đáng được kết nạp vào hàng ngũ Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Chau Thanh ket nap Dang

Được sự đồng ý của Đảng ủy Công ty Điện lực Long An, ngày 14 tháng 10 năm 2015, Chi bộ Điện lực Châu Thành đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng đối với quần chúng ưu tú Nguyễn Anh Thi. Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới. Tại buổi Lễ, đồng chí Lê Tấn Quốc - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới Nguyễn Anh Thi, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Anh Thi trong thời gian tới để xứng đáng trở thành đảng viên chính thức.

In      Trở về Lê Thị Mộng Ngân
 
Các Đảng đã đưa
   CHI BỘ ĐIỆN LỰC TÂN TRỤ TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI (06:20 - 22/10/2015)
   LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC (06:54 - 11/05/2015)

Đầu trang