Trang chủ Tin tức Khoa học Công nghệ
 

PCLA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀO QUẢN LÝ HỒ SƠ BỘ PHẬN MỘT CỬA

Hiện tại, Văn phòng Công ty Điện lực Long An đã thành lập bộ phận một cửa (BPMC) nhằm tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm việc của khách hàng với các Phòng, Ban nghiệp vụ tại Văn phòng Công ty.

Qua quá trình tiếp nhận, theo dõi, giải quyết hồ sơ của khách hàng, BPMC gặp nhiều khó khăn trong công tác tổng hợp, báo cáo, tra cứu hồ sơ của khách hàng do phải thực hiện kiểm đếm từng hồ sơ, mất nhiều thời gian và số lượng hồ sơ quá nhiều.

1 cua

Từ những khó khăn đó, cùng với tiêu chí ứng dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ vào tất cả các lĩnh vực của Công ty, BPMC tại Văn phòng Công ty đã phối hợp với phòng CNTT Công ty xây dựng phần mềm “Quản lý hồ sơ giao dịch một cửa”. Phần mềm sử dụng hệ quản trị CSDL My SQL, ngôn ngữ lập trình PHP với giao diện Web dễ dàng sử dụng và thân thiện.

Phần mềm bước đầu được xây dựng gồm 03 phân hệ chính và 09 chức năng, cụ thể:

  1. Phân hệ Menu: có chức năng quản lý danh mục hồ sơ phòng ban Công ty, danh mục khách hàng Công ty.
  2. Phân hệ Hồ sơ: có chức năng tiếp nhận hồ sơ mới, danh mục hồ sơ chưa giải quyết.
  3. Phân hệ Tổng hợp: có các chức năng thống kê báo cáo: báo cáo theo tuần, báo cáo theo thời gian, xem danh sách hồ sơ giải quyết trễ hẹn, xem hồ sơ giải quết đúng hẹn và chức năng tìm kiếm.

Sau khi đưa vào sử dụng, phần mềm Quản lý hồ sơ bộ phận một cửa đã giúp Lãnh đạo Công ty theo dõi được tiến độ giải quyết hồ sơ khách hàng của các Phòng, ban; từ đó kịp thời chỉ đạo các phòng ban nhanh chóng giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng. Đối với BPMC rút ngắn được thời gian trong công tác tổng hợp, báo cáo số lượng hồ sơ còn tồn, số hồ sơ giải quyết trễ hẹn, đúng hẹn theo yêu cầu của Lãnh đạo. Ngoài ra còn giúp khách hàng thuận tiện trong công tác giao dịch và giải quyết công việc nhanh chóng, đúng thòi gian qui định.

In      Trở về Phạm Thị Thanh Thảo
 
Các Khoa học Công nghệ đã đưa
   PCLA TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO MẬT, AN TOÀN THÔNG TIN CHO HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (09:18 - 20/10/2015)
   ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC ỨNG DỤNG, CẢI TIẾN KỸ THUẬT THI CÔNG MANG LẠI HIỆU QUẢ CAO (07:32 - 11/11/2014)

Đầu trang