Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

CHI BỘ ĐIỆN LỰC TÂN TRỤ TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

 

                  Công tác phát triển đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đảng phải có số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Nếu Đảng không biết chọn lọc, kết nạp đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay, đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng". Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua Chi bộ Điện lực Tân Trụ luôn quan tâm việc bồi dưỡng, phát triển Đảng.

Tan Tru ket nap Dang

             Ngày 15/10, Chi bộ Điện lực Tân Trụ đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú: Nguyễn Thị Minh Trâm vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự. Trong buổi lễ kế nạp, đồng chí Lương Văn Mão Bí thư Chi bộ đọc Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới Nguyễn Thị Minh Trâm, đồng thời phân công đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt trong thời gian thử thách 12 tháng  

In      Trở về Nguyễn Thị Cẩm Tú
 
Các Đảng đã đưa
   LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC (06:54 - 11/05/2015)

Đầu trang