Trang chủ Qui định, qui trình Quy định pháp luật
 

Thông tư Quy định điều kiện, trình từ ngừng, giảm mức cung cấp điện

Thông tư 30/2013/TT-BCT Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

 

Bấm vào đây để xem toàn bộ nội dung của Thông tư 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013.

In      Trở về
 
Các Quy định pháp luật đã đưa
   LƯU ĐỒ CẤP ĐIỆN KHÁCH HÀNG CÓ YÊU CẦU MUA ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (03:21 - 18/03/2015)
   NGHỊ ĐỊNH 14 Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện (07:27 - 14/10/2014)
   QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn (07:20 - 14/10/2014)
   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN (07:14 - 14/10/2014)
   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN (06:42 - 14/10/2014)
   DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC (08:25 - 20/08/2014)
   NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẤU THẦU NĂM 2013, NGHỊ ĐỊNH 63/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (00:49 - 19/08/2014)
   NGHỊ ĐỊNH QUI ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC (04:57 - 07/03/2012)
   LUẬT ĐIỆN LỰC (04:52 - 07/03/2012)

Đầu trang