Trang chủ Qui định, qui trình Quy định ngành
 

Quyết định ban hành Quy định kỹ thuật hệ thống đo đếm điện năng

 

Quyết định 102 /QĐ-EVN SPC ban hành Quy định kỹ thuật hệ thống đo đếm điện năng.

Bấm vào đây để xem toàn bộ nội dung của Quyết định 102/QĐ-EVN SPC ngày 15/01/2014.

In      Trở về
 
Các Quy định ngành đã đưa
   Quy trình thu và theo dõi nợ tiền điện (08:59 - 21/07/2015)
   Quy trình ghi chỉ số (08:56 - 21/07/2015)
   Thủ tục giải quyết cấp điện (08:53 - 21/07/2015)
   PHỤC LỤC 03: BIÊN CHẾ HỒ SƠ NGHIỆM THU ĐÓNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH (08:32 - 15/05/2015)
   PHỤ LỤC 02: HỢP ĐỒNG ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH ĐIỆN (08:31 - 15/05/2015)
   PHỤ LỤC 01: LƯU ĐỒ CẤP ĐIỆN CHO KHÁCH HÀNG CÓ YÊU CẦU MUA ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (08:29 - 15/05/2015)
   BIỂU MẪU 10: MẪU NGHIỆM THU ĐÓNG ĐIỆN VẬN HÀNH (08:26 - 15/05/2015)
   BIỂU MẪU 09: MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP HOÀN THÀNH (Mẫu trọn gói) (08:24 - 15/05/2015)
   BIỂU MẪU 08: MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU KỸ THUẬT (08:21 - 15/05/2015)
   BIỂU MẪU 07: MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP HOÀN THÀNH (08:20 - 15/05/2015)
   BIỂU MẪU 06: MẪU VĂN BẢN THỎA THUẬN THIẾT KẾ (08:18 - 15/05/2015)
   BIỂU MẪU 05: MẪU THỎA THUẬN ĐẤU NỐI (08:16 - 15/05/2015)
   BIỂU MẪU 04: MẪU PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN (08:15 - 15/05/2015)
   BIỂU MẪU 03: MẪU BIÊN NHẬN HỒ SƠ VÀ PHIẾU HẸN KHẢO SÁT (08:12 - 15/05/2015)
   BIỂU MẪU 02: MẪU BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI ĐIỂN HÌNH NGÀY VÀ THÔNG SỐ SỬ DỤNG ĐIỆN (08:10 - 15/05/2015)

Đầu trang