Trang chủ Qui định, qui trình Quy định ngành
 

Quy trình ghi chỉ số

 

Bấm vào đây để xem toàn bộ nội dung của Quy trình.

In      Trở về
 
Các Quy định ngành đã đưa
   Thủ tục giải quyết cấp điện (08:53 - 21/07/2015)
   PHỤC LỤC 03: BIÊN CHẾ HỒ SƠ NGHIỆM THU ĐÓNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH (08:32 - 15/05/2015)
   PHỤ LỤC 02: HỢP ĐỒNG ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH ĐIỆN (08:31 - 15/05/2015)
   PHỤ LỤC 01: LƯU ĐỒ CẤP ĐIỆN CHO KHÁCH HÀNG CÓ YÊU CẦU MUA ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (08:29 - 15/05/2015)
   BIỂU MẪU 10: MẪU NGHIỆM THU ĐÓNG ĐIỆN VẬN HÀNH (08:26 - 15/05/2015)
   BIỂU MẪU 09: MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP HOÀN THÀNH (Mẫu trọn gói) (08:24 - 15/05/2015)
   BIỂU MẪU 08: MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU KỸ THUẬT (08:21 - 15/05/2015)
   BIỂU MẪU 07: MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP HOÀN THÀNH (08:20 - 15/05/2015)
   BIỂU MẪU 06: MẪU VĂN BẢN THỎA THUẬN THIẾT KẾ (08:18 - 15/05/2015)
   BIỂU MẪU 05: MẪU THỎA THUẬN ĐẤU NỐI (08:16 - 15/05/2015)
   BIỂU MẪU 04: MẪU PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN (08:15 - 15/05/2015)
   BIỂU MẪU 03: MẪU BIÊN NHẬN HỒ SƠ VÀ PHIẾU HẸN KHẢO SÁT (08:12 - 15/05/2015)
   BIỂU MẪU 02: MẪU BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI ĐIỂN HÌNH NGÀY VÀ THÔNG SỐ SỬ DỤNG ĐIỆN (08:10 - 15/05/2015)
   BIỂU MẪU 01: MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN (08:07 - 15/05/2015)
   TRÌNH TỰ, HỒ SƠ CẤP ĐIỆN THEO YÊU CẦU MUA ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (08:04 - 15/05/2015)

Đầu trang