Trang chủ Thông tin giá điện Giá điện
 

Thông tư Quy định về thực hiện giá bán điện của Bộ Công Thương

 

Thông tư 16/2014/TT-BCT Quy định về thực hiện giá bán điện của Bộ Công Thương.

 Bấm vào đây để xem toàn bộ nội dung của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 25/5/2014.

In      Trở về
 
Các Giá điện đã đưa
   Quyết định về giá bán điện của Bộ Công Thương (08:36 - 21/07/2015)
   HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH TOÁN TIỀN ĐIỆN TRONG KỲ CÓ THAY ĐỔI GIÁ ĐIỆN (02:09 - 18/03/2015)

Đầu trang